Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE5 - Manejar tècniques i eines d’expressió i representació artística.

CG5 - Motivació per la qualitat

Resultats d'aprenentatge

CG5.F04.03 Aplicar el reconeixement autocrític en les elaboracions pròpies per a la millora de la qualitat.

CG5.F04.02 Assolir bons resultats expressius, un bon acabat i detall en el dibuix i en les representacions gràfiques.

CE5.F04.06 Aplicar tècniques d'expressió artística i gràfica per a representar idees i conceptes de disseny en formes recognoscibles mitjançant esborranys ràpids.

CE5.F04.05 Comprendre els aspectes teòrics més rellevants sobre la teoria del color aplicada al disseny.

CE5.F04.04 Usar tècniques d'expressió artística per a aplicar la teoria del color al disseny.

CE24.F04.02 Aplicar la capacitat de síntesi, selecció d'idees i elaboració dels elements de comunicació gràfica per a la presentació oral i visual dels propis projectes de disseny.

CE23.F04.03 Explicar de manera eficient el procés metodològic d'un projecte visual, des de la gestació de la idea fins al resultat final.

CE23.F04.02 Aplicar la capacitat d'innovació, iniciativa i creativitat en el procés de desenvolupament de les idees de disseny.