Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l’àmbit del disseny.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.OB06.01 Ser capaç de gestionar autònomament recursos teòrics i pràctics per a un millor desenvolupament i/o aplicació del que aprèn.

CG3.OB06.01 Ser capaç d’efectuar apreciacions pertinents i desenvolupar informes d’una manera argumentat.

CE6.OB06.01 Ser capaç de comprendre la connexió entre diversos vessants o aspectes concernents al disseny i determinades qüestions artístiques i culturals.

CE25.OB06.01 Ser capaç de connectar efectuant correlacions lineals i transversals dades, informacions i teories diverses dins de l’àmbit de l’art, l’estètica i la creativitat en sentit ampli.

CE24.OB06.1 Ser capaç d’expressar d’una manera acadèmicament correcte els resultats obtinguts a partir de busques de dades per a fer arribar el coneixement dels mateixos a altres persones.