Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A fi de desenvolupar les competències pròpies de l'assignatura, la metodologia a seguir, en funció del tipus de sessions, serà la següent:

Classes teòriques: sessions en què s'utilitzarà principalment la classe magistral, per mitjà de la transmissió d'informació en un temps ocupat principalment per l'exposició oral i el suport de tecnologies audiovisuals. Durant la dita exposició es podran plantejar casos pràctics o preguntes sobre el tema de l'exposició, introduir xicotetes activitats pràctiques o resoldre els dubtes que puguen plantejar-se.

Sessions de pràctiques: l'estratègia metodològica central a utilitzar serà l'aprenentatge cooperatiu, afavorint que l'estudiantat treballe en grup en activitats d'aprenentatge concret, per a aplicar-lo en la resolució de problemes relacionats amb els conceptes explicats en les sessions teòriques.

Sessions de laboratori: durant el curs es programaran cinc sessions de laboratori, en què, per grups, l'estudiantat podrà comprovar i avaluar el que s'ha exposat en les sessions teòriques. Les sessions de laboratori vénen acompanyades d'un treball posterior per part dels estudiants i estudiantes d'elaboració d'una memòria i/o resolució de qüestions de cada pràctica.

Seminaris de suport: es plantejarà un treball en grup per a desenvolupar, en paral·lel a les sessions teòriques, que serà avaluat de manera contínua al llarg del curs. Durant les sessions de seminari es tractaran qüestions relatives a aquest treball, no incloses en les sessions lectives, i es desenvoluparan diverses habilitats com el maneig de diferents tècniques d'investigació, així com les eines informàtiques que porten associades.

Tutories: durant aquestes sessions l'estudiantat podrà preguntar al professorat tots els dubtes que no haja pogut ser solucionats durant els seminaris relacionats amb el treball d'avaluació contínua de manera individualitzada.

A més, durant tot el curs acadèmic els estudiants i les estudiantes podran dirigir-se al professorat en els seus horaris d'atenció individualitzada i a través de l'Aula Virtual per a resoldre, de manera directa i personalitzada, els dubtes que pogueren plantejar-se arran dels continguts exposats en les classes presencials teòriques.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.