Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE8 Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processat i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.

CG2 Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG2.OB2.03 Demostrar capacitat per a elaborar en equip informes a partir de dades recopilades i avaluades.

CG2.OB02.02 Demostrar capacitat per a adquirir informació per separat i posar-la en comú, analitzar aquesta informació i debatre sobre la seua validesa.

CE8.OB02.05 Demostrar capacitat per a predir el comportament real de materials de qualsevol naturalesa en una aplicació, així com adaptar els processos de selecció i d'unió a la realitat en servei de materials.

CE8.OB02.04 Demostrar capacitat per a seleccionar les famílies de materials potencialment viables per a una aplicació.

CE24.OB02.03 Demostrar capacitat per a redactar adequadament documentació tècnica, respectant les seues característiques formals.