SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau

La part teòrica consistirà en breus exposicions magistrals, acompanyades de tasques participatives dels i de les alumnes. 

La part pràctica consisteix a realitzar un o dos dissenys conceptuals, en equip, i abordar-hi les principals etapes del procés creatiu: definició i anàlisi del problema, obtenció de solucions i avaluació. L'avaluació serà contínua.

Les classes de problemes són per a reforçar els continguts de les classes teòriques, seguint la metodologia basada en problemes. En aquestes classes s'exposarà i defensarà el fast concept, el briefing i el PechaKucha.

En els seminaris es debatran els dissenys realitzats en les pràctiques.

En les tutories, cada estudiant o estudianta es reunirà amb el seu tutor o tutora per a tractar l'evolució del seu disseny de pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16