SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1037 - Manteniment de Màquines

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEORIA I PROBLEMES
 
Part I. Introducció.
 • Tema 1. Introducció al manteniment industrial.
Part II. Lubricació
 • Tema 2. Lubricació.
Part III. Manteniment de sistemes de transmissió i suport
 • Tema 3. Manteniment de transmissions per engranatge.
 • Tema 4. Manteniment de transmissions flexibles.
 • Tema 5. Manteniment de sistemes de suport d'eixos.
Part IV. Altres treballs de manteniment
 • Tema 6. Acoblament i alineació d'eixos.
 • Tema 7. Equilibrat de màquines.
Part V. Manteniment basat en la condició
 • Tema 8. Manteniment predictiu basat en vibracions.
 
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
 
Seminaris pràctics:
 • SP1-Seminario pràctic: Manteniment en caixes d'engranatges (1h)
 • SP2-Seminario pràctic: Anàlisi de lubricants, apegat de corretges i manteniment de transmissions per corretja (1h)
 • SP3-Seminario pràctic: Instal·lació de rodaments (1h)
 • SP4-Seminario pràctic: Adaptament d'eixos (1h)
 • SP5-Seminario pràctic: Diagnòstic per mitjà de la mesura de vibracions i equilibrat de rotors (1h)
 
Sessions pràctiques:
 • PR1-Sesión pràctica. Anàlisi de lubricants (1h)
 • PR2-Sesión pràctica: Termopegado de corretges de transport de mercaderies (1h)
 • PR3-Sesión pràctica: Inspecció i posada al punt d'una transmissió per corretges (1h)
 • PR4-Sesión pràctica: Tècniques de muntatge i desmuntatge de rodaments (2h)
 • PR5-Sesión pràctica: Adaptament i alineació d'eixos (2h)
 • PR6-Sesión pràctica: Equilibrat d'un rotor per mitjà de la mesura de vibracions (2h)
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16