SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

148 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA03 - Capacitat per a integrar-se en un context professional desenvolupant tasques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CEA03, CG01, CG02, CG05, CG06, CG07 - Ser capaç de realitzar una estada en una empresa desenvolupant tasques de naturalesa professional de l’àmbit de l’enginyeria mecànica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16