Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1036 - Tecnologia de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Criteris obligatoris per superar l'assignatura.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte els següents conceptes:

a. ACTIVITAT 1: Examen (Ex) 60% de la nota total.

b. ACTIVITAT 2: Avaluació contínua (assistència i presentació de les pràctiques Evc), 40% de la nota total.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà com a mitjana ponderada dels tres conceptes a partir de la fórmula:

Nota final = 0,6Ex + 0,40*Evc      equació 1

La nota final de l'examen (Ex) ha de ser major de 4,5 perquè pugui computar en la nota final i aprovar l'assignatura.

La realització de l'avaluació contínua Evc (presència en les pràctiques i la presentació de la memòria de pràctiques) és obligatòria i necessita d'una nota superior a 5 perquè pugui computar en la nota final i aprovar l'assignatura. L'assignatura serà aprovada en cas que la nota final sigui superior a 5 i cadascuna de les parts que consta l'avaluació pugui haver computat en la nota final per haver superat la nota mínima.

SEGONA CONVOCATÒRIA

Avaluada com la primera convocatòria amb l'única excepció que en cas d'haver suspès l'avaluació contínua es realitzarà examen escrit basat en les activitats dutes a terme en l'avaluació contínua.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Avaluada com la primera convocatòria amb l'única excepció que en cas d'haver suspès l'avaluació contínua es realitzarà examen escrit basat en les activitats dutes a terme en l'avaluació contínua.

QUAN ES CONSIDERA QUE UN ALUMNE S'HA PRESENTAT

L'estudiant es considera presentat a una convocatòria quan s'ha presentat a l'activitat 1 (Examen) de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas figurarà com no presentat en la convocatòria.