Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1031 - Projectes d'Enginyeria

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l’estructura organitzativa i les funcions d’una oficina de projectes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’elaborar, treballant en equip, la documentació gràfica i escrita necessària per a plasmar un projecte.

CG03 - Ser capaç d’elaborar la documentació gràfica i escrita necessària per a plasmar un projecte i defensar-lo oralment.

CG02 - Ser capaç de realitzar una cerca activa i crítica de la informació necessària per a la realització d’un projecte d’enginyeria.

CG01 - Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació necessària i aplicar els coneixements adquirits per a realitzar un projecte concret d’enginyeria.

CG01 - Avaluar i justificar la viabilitat tècnica, socioeconòmica, legal, mediambiental i d’accessibilitat d’un projecte concret d’enginyeria.

CC12 - Ser capaç d’identificar i analitzar la normativa i legislació especifiques que afecten el projecte i aplicar-los en aquest.

CC12 - Ser capaç de realitzar la planificació i programació d’un projecte d’enginyeria i de realitzar el seu seguiment.

CC12 - Diferenciar les atribucions professionals en l’àmbit de l’enginyeria