Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:
 

Lliçó magistral: aquesta metodologia es farà servir fonamentalment en els ensenyaments teòrics. Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 
Resolució d'exercicis i problemes: es fa servir com a complement a la lliçó magistral i s'aplicarà fonamentalment en les classes de problemes i exercicis. L'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.
 
Treball de laboratori: aquesta metodologia s'aplicarà fonamentalment en els ensenyaments pràctiques (laboratoris). Mètode que consisteix en el desenvolupament per part de l'alumnat d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat, tant en la preparació com en el desenvolupament de les pràctiques.


Aprenentatge basat en problemes: es plantejarà a l'estudiantat un problema a través del qual puguen identificar els coneixements que necessiten per a donar-li solució; es dirigeixen, d'aquesta manera, els seus esforços a l'adquisició d'aquests coneixements. Aquesta metodologia es farà servir per a cobrir una part concreta dels contingut de l'assignatura i es materialitzarà en l'elaboració d'un "treball d'assignatura" que realitzaran equips d'estudiants i estudiantes durant el curs i que formarà part de l'avaluació contínua. Aquesta metodologia es distingeix per l'alt grau d'independència en el treball dels estudiants i estudiantes.