Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. TRANSFORMADORS

1.1 Finalitat i tipus.

1.2 Principi de funcionament. Anàlisi en buit i en càrrega.

1.3 Esquema equivalent. Resistència i reactància de curtcircuit.

1.4 Caiguda de tensió i rendiment.

1.5 Banc trifàsic. Assajos i esquema equivalent.

1.6 Connexions en els transformadors trifàsics.

1.7 Autotransformador.

 

TEMA 2. PRINCIPIS GENERALS DE LES MÀQUINES ELÈCTRIQUES ROTATIVES

2.1 Màquina elèctrica rotativa elemental.

2.2 Primera visió de les màquines rotatives clàssiques.

2.3 Camp magnètic en una màquina elèctrica.

2.4 Teorema de Leblanc.

2.5 Parell electromecànic.

2.6 Característica parell-velocitat de les càrregues mecàniques. Punt de funcionament i estabilitat.

2.7 Classes de servei i aïllament.

2.8 Graus de protecció. Formes constructives i de muntatge.

 

TEMA 3. MÀQUINA SÍNCRONA

3.1 Característiques constructives. Sistemes d'excitació.

3.2 Funcionament en buit i en càrrega.

3.3 Circuit equivalent i diagrama fasorial de la màquina no saturada.

3.4 Parell i potència.

3.5 La màquina síncrona com a generador independent.

3.6 La màquina síncrona connectada a una xarxa de potència infinita.

 

TEMA 4. MÀQUINA ASÍNCRONA

4.1 Característiques constructives.

4.2 Circuit equivalent i balanç de potències.

4.3 Característica parell-velocitat i corrent-velocitat.

4.4 Funcionament com a generador i com a fre.

4.5 Mètodes d'arrancada i regulació de velocitat.

4.6 Motor monofásic. Principi de funcionament i arrancada.

4.7 Motor d'espira d'ombra.

 

TEMA 5. APARELLATGE DE MANIOBRA I PROTECCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES

5.1 Protecció de motors elèctrics.

5.2 El contactor.

5.3 Circuits de potència i comandament.

5.4 Esquemes elèctrics.

5.5 Automatismes convencionals.

 

TEMA 6. MÀQUINA DE CONTÍNUA

6.1 Principi de funcionament.

6.2 Motor amb excitació independent i amb excitació en derivació.

6.3 Motor amb excitació sèrie i amb excitació composta.

6.4 Motor de col·lector.

 

TEMA 7. MOTORS DE COMMUTACIÓ ELECTRÒNICA

7.1 Principi de funcionament.

7.2 Motor de contínua sense escombretes.

7.3 Motor síncron autopilotat.

7.4 Motor pas a pas.

7.5 Motor de reluctància commutada.

7.6 Transductors

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1. Transformador trifàsic: assajos de buit i curtcircuit.

P2. Transformador trifàsic: assaig en càrrega i determinació del grup de connexió.

P3. Generador síncron: corbes característiques.

P4. Motor asíncron: funcionament en càrrega, arrancada i regulació de velocitat.

P5. Automatismes elèctrics: inversió del sentit de gir i arrancador estrella-triangle.

P6. Servomotors: motor pas a pas.