Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1024 - Sistemes de Producció Industrial

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent inclourà lliçons magistrals de forma presencial amb tot el grup, classes de problemes amb grups reduïts i pràctiques de laboratori amb grups reduïts.
 
Lliçó magistral: s'aplicarà aquesta metodologia per a exposar els fonaments teòrics de tots els temes que conformen l'assignatura. El professor posarà a disposició de l'estudiantat amb la suficient antelació la documentació, i en utilitzarà de forma intensiva la pissarra com a suport fonamental, a més de presentacions multimèdia de suport quan siga convenient per a reforçar l'enteniment del contingut.
 
Aprenentatge basat en problemes: s'aplicarà aquesta metodologia durant les classes de problemes. El professor prepararà diversos enunciats problemes. Explicarà cada un a la pissarra i els estudiants els han de resoldre, disposant d'apunts i material que considerin oportú, podent parlar entre ells i realitzar preguntes al professor durant la seua resolució. El professor es passejarà per l'aula, oferint la seua ajuda en observar la necessitat. Després de el temps oportú, el professor resoldrà el problema a la pissarra. A continuació plantejarà el següent problema.
 
Treball de laboratori: s'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions depracticas de laboratori a l'aula informàtica. En aquestes els estudiants de manera autònoma, sota la guia del professor, desenvoluparan models estocàstics de sistemes de producció i els implementen i resolen mitjançant les aplicacions estadísiticas d'Excel.