SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ET1022 - Mètodes Matemàtics

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

L'alumnat haurà de superar els següents requisits.
 
1. L'examen de teoria i problemes de l'assignatura. (S'haurà d'obtenir almenys cinc punts)
 
2. Les pràctiques de l'assignatura. (S'haurà d'obtenir almenys quatre punts)
 
3. La realització a classe de manera individualitzada de certs conjunts de problemes teòric pràctics. (Dos examens parcials)
 
Per aprovar es requereix obtenir almenys cinc punts en l'examen de teoria i problemes i almenys quatre punts en les pràctiques i obtenir cinc punts segons la mitjana el 65% examen, 15% pràctiques, 20% exàmens parcials.
 
Es considera presentat a l'assignatura qui s'haja presentat a l'examen final.
 
La nota de pràctiques obtinguda en primera convocatòria es guardarà per a la segona convocatòria en cas d'estar aprovades. Es realitzarà un examen de pràctiques per a aquells alumnes que la tinguen suspesa. La nota dels parcials obtinguda en primera convocatòria es conservarà per a la segona convocatòria.
 
En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis l'examen comptarà un 100%.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16