Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:

- Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics sobre els principis i fonaments de la mecànica aplicada a màquines i estructures. El professorat utilitzarà presentacions multimèdia recolzades de desenvolupaments en pissarra.

- Resolució d'exercicis i problemes: Per consolidar els continguts abordats en les lliçons magistrals s'estudiaran i resoldran problemes i exercicis en pissarra. Aquests problemes estaran basats en aplicacions de l'enginyeria.

- En alguns parts també es pot emprar la metodologia de classe invertida (Flipper classroom), en la qual l'alumne haurà de realitzar de forma autònoma un treball previ preparació que permeti una millor aprofitament de les classes presencials.

- Aprenentatge basat en problemes: El professorat plantejarà una col·lecció de problemes sense resoldre, que l'estudiant haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà en tot moment amb l'assessorament de professorat durant les hores de tutoria personalitzada.

- Treball de laboratori i aprenentatge cooperatiu: Aquesta metodologia s'emprarà en els ensenyaments pràctiques de laboratori per aconseguir que l'alumnat visualitzi i porti a la realitat les teories i mètodes desenvolupats en l'assignatura sota la supervisió de professorat.

- Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: S'incentivarà l'aprenentatge a través de l'Aula Virtual mitjançant diferents activitats que requereixin la comunicació entre professor i alumne a través de la connexió a la xarxa.