Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes mecànics aplicant mètodes vectorials, analítics i energètics.

CG03 - Ser capaç d’elaborar informes tècnics per a explicar treballs teoricoexperimentals en el camp de la mecànica.

CEA05 - Ser capaç de realitzar un model matemàtic per a simular el comportament mecànic de sistemes mecànics en equilibri i en moviment.

CEA05 - Ser capaç de plantejar i resoldre les equacions de la mecànica aplicades a problemes cinemàtics i dinàmics de mecanismes i màquines, plans i tridimensionals.

CEA05 - Ser capaç de plantejar i resoldre les equacions de la mecànica aplicables a problemes d’equilibri de sistemes estructurals i cables.

CEA05 - Conéixer els principis de la mecànica analítica i la seua aplicació a problemes d’estructures i màquines.