Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

Criteris comuns a la primera i segona convocatòria:

1. Per a poder superar l'assignatura serà necessari obtenir almenys 3 sobre 7 en l'examen final (tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòria). 

2. No s'exigeix nota mínima en la nota de l'avaluació contínua.

3. L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria només si realitza l'examen final.

4. La no  assistència a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà fent la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com segueix:

Primera convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%)

·       Pràctiques de laboratori (10%)

·       Primer parcial (10%)

·       Segundo parcial (10%)

Qualificació d'examen final (70%)

Segona convocatòria:

Qualificacions d'avaluació contínua (30%)

·       Pràctiques de laboratori (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

·       Primer parcial (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

·       Segundo parcial (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

Qualificació d'examen final (70%).

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

Qualificació de l'examen corresponent a aquesta convocatòria: 100%.

En cas que la suma de la nota d'avaluació contínua i de la prova final siga superior o igual a 5 punts però no es superen els criteris mínims per aprovar l'assignatura, l'alumne obtindrà la qualificació final de 4.5 punts.