Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1047 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

234 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E13 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà al client.

E14 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, les organitzacions i les situacions utilitzant mètodes apropiats.

E15 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i mètodes psicològics per a ser utilitzades pels psicòlegs o els mateixos clients.

E16 - Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament.

E17 - Anàlisi de l’adequació de les intervencions en termes de compliment del pla d’intervenció i èxits del conjunt d’objectius.

E18 - Informació adequada als clients per a satisfer les necessitats i les expectatives d’aquests clients.

G07 - Capacitat d’organització i planificació

G09 - Presa de decisions.

G13 - Treball en un context interdisciplinari.

G03 – Capacitat de treball en equip

G06 – Aprenentatge autònom

G08 – Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç, d’una banda, de desenvolupar un adequat pla d’intervenció per a aconseguir els objectius i d’altra banda, d’aplicar els mètodes d’intervenció que directament afecten els individus o aspectes seleccionats de la situació, d’acord amb aqueix pla d’intervenció.

Ser capaç d’avaluar la viabilitat, fiabilitat i validesa del servei o producte dissenyat, així com la seua utilitat, satisfacció del client, facilitat d’ús per a l’usuari, costos i altres aspectes, considerant el context en què s’utilitzarà

Ser capaç d’aplicar els mètodes d’intervenció que permeten als individus, grups o organitzacions aprendre i prendre decisions en el seu propi interès, introduir serveis o productes i promoure el seu ús adequat per part dels clients o d’altres psicòlegs

Ser capaç de seleccionar i aplicar les tècniques de mesurament apropiades per a la realització del pla de valoració i de formular conclusions sobre l’eficàcia de les intervencions.

Ser capaç de realitzar l’avaluació d’individus, grups, organitzacions i situacions per mitjà d’entrevistes, tests, observació i altres tècniques adequades, en un context rellevant per al servei sol·licitat.

Ser capaç de proposar i negociar amb el client objectius acceptables i realitzables, així com els criteris per a avaluar la consecució d’aquests.

Ser capaç de proporcionar retroalimentació als clients utilitzant mitjans orals i/o audiovisuals apropiats i també d’elaborar informes per als clients sobre els resultats de l’avaluació, el desenvolupament de productes o servicis, les intervencions i/o avaluacions.

Ser capaç de dissenyar un pla per a la valoració d’una intervenció incloent-hi criteris derivats del pla d’intervenció i dels objectius proposats.

Ser capaç de detectar, aclarir i analitzar les necessitats del client, utilitzant els mètodes apropiats, a fi de determinar les accions significatives que s’han de realitzar.

Ser capaç de definir el servei o producte identificant els grups d’interès i de dissenyar-lo o adaptar-lo d’acord amb els requisits, restriccions, definint les especificacions del producte o servei i prenent en consideració el context en què s’utilitzarà.