Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1042 - Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

30%

Criteris de superació

Per a superar  l'assignatura cal aprovar les dues parts de què consta l'avaluació per separat: examen escrit (70%) i projectes (30%).

 

L'alumnat es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat la prova de coneixements o no haja entregat els treballs requerits per a la part de projectes.

 

Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'alumnat assolisca l'excel·lent en la nota final de l'assignatura.

 
Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”,  en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.