Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1040 - Psicogerontologia

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G05 - Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Saber identificar demandes concretes de persones ancianes i ser capaç de programar i efectuar (amb la col·laboració d’altres professionals) les intervencions adequades.

Respectar i adoptar un compromís ètic davant de les situacions que les últimes etapes de la vida plantegen als usuaris.

Conèixer i comprendre les característiques generals del canvi normatiu i patològic en les últimes etapes de la vida.

Comprendre i redactar informes tècnics dirigits a (o emesos per) altres professionals de la salut, així com elaborar informes dirigits al públic general.