Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a)    L'aprovat en l'assignatura s'aconsegueix amb l'obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, i amb la consideració de la suma ponderada de les notes de la prova de coneixements (examen) i de les memòries i informes de pràctiques (laboratoris i problemes) sempre que les dues parts estiguen aprovades amb un 5.

 

b)    L'estudiantat es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat la prova de coneixements. Es guardarà la nota de les parts aprovades per a la següent convocatòria.

 

c)    Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca l'excel·lent tant en la prova de coneixements com en memòries de pràctiques.

 

Itinerari alternatiu d'avaluació (per incompatibilitat laboral, pràctiques curriculars, malaltia, uns altres; justificat i comunicat a l'inici del curs):

 

-Examen de coneixements (80 %); per a aprovar mínim 40 %

 

-Pràctiques lliurables (20 %); per a aprovar mínim 10 %


Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”  en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador