PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a la psicologia dels RRHH

Tema 2. Anàlisi del Lloc de Treball (ALT)

Tema 3. Planificació dels RRHH

Tema 4. Reclutament

Tema 5. Selecció de Personal

Tema 6. Diferències individuals en el treball

Tema 7. Formació dels RRHH

Tema 8. Avaluació de l'acompliment.

Tema 9. Desvinculació de l'organització.

Tema 10. Nous temes en RRHH