Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'assumeix que una formació òptima de futurs professionals de la psicologia de la salut hauria d'incloure i integrar tant aspectes que poden resultar més teòrics des d'una primera aproximació com aspectes més aplicats que poden donar els seus fruits en el bon exercici professional. Els aspectes més teòrics que s'esmenten amb anterioritat han d'incloure conceptes bàsics sobre la salut i la malaltia, les variables de tot tipus i sobretot, psicològiques relacionades amb aquestes, la història de la Psicologia de la Salut com disciplina, la seua relació amb altres àrees de la Psicologia i d'altres disciplines, i la metodologia d'investigació en aquest àmbit de treball.

Per la seua banda, els aspectes més aplicats, a més d'incloure els coneixements sobre els principals problemes de salut tractats i de les principals tècniques terapèutiques, estan referits al domini de les habilitats necessàries per a aplicar aquestes tècniques fent especial èmfasi en la necessitat d'adaptar-les a les característiques de quins les reben per a evitar que l'alumnat es convertisca en un aplicador de receptes . També, es tracta, dins d'aquests aspectes més aplicats, que l'alumnat es forme en les principals actituds que resulten aconsellables si no imprescindibles per al bon exercici professional, entre les quals cap destacar l'afany investigador i esperit crític, l'empatia, la flexibilitat, la tolerància i una actitud de treball oberta i de col·laboració amb altres professionals de la salut.

Amb el present programa es pretén formar a l’estudiant  preparant-lo per a l'aprenentatge continuat, a partir de coneixements teòrics i pràctiques, que permeten cobrir les dimensions informativa, actitudinal i d'habilitats, tot això compatibilitzant la perspectiva científica de l'assignatura amb una orientació professional.

L'estil de les classes teòriques seguirà el model de classes magistrals sense perjudici de potenciar el paper actiu de l'alumnat a través de la seua participació en la dinàmica de classe. L'exposició del professorat s’anirà combinant, en major o menor mesura i en funció del tema que es tracte, amb la pràctica de joc de rols i discussions de grup. En tots els temes es partirà dels coneixements bàsics que l'alumnat posseïsca referent a això per a anar aprofundint en cadascun d'ells. Les classes pràctiques aniran precedides d'una explicació dels objectius i contingut de cadascuna d'elles.

Quant a la realització de les 6h de pràctiques externes que figuren al Verifica, s’ha constituït un grup de treball d’Innovació Educativa que coordina aquesta docència a les cinc assignatures que comparteixen aquesta característica. El Grup de Treball organitzarà unes “Jornades per a la presa de contacte en l’àmbit professional de la Psicologia” en les que participarà l’alumnat implicat en aquestes assignatures. L’objectiu és el de donar-los a conèixer la realitat professional de la Psicologia, des dels diferents àmbits d’aplicació (social, educatiu, clínic i de promoció de la salut). Està prevista la creació de material audiovisual i reportatges dels diferents Centres i Empreses, en aquests àmbits de la Psicologia, amb les quals la Universitat Jaume I te conveni de col•laboració en matèria d’estades en pràctiques. En aquests reportatges es donarà a conèixer a l’alumnat el seu funcionament i l’organització de cada centre o empresa, la seva funció dins de la societat, les característiques dels clients als quals dona servei i el paper del Psicòleg en cada cas. A més, en aquestes Jornades volen tenir el valor afegit de poder permetre la interacció directa i el diàleg obert de l’alumnat amb professionals convidats a participar-hi per a aportar la seva experiència i el seu coneixement aplicat, i així, d’aquesta manera enriquir els reportatges sobre els Centres que veurà l’alumnat,  amb el comentari d’aquells que hi treballen cada dia.

 

ÚS DE DIFERENTES LLENGÜES

Finalment, per impartir la docència es realitzaran activitats tant en castellà com en valencià i anglés amb la finalitat d'anar introduint a l'estudiant en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.