Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Examen escrit de teoria:5 punts (necessari superar 50%).

Examen escrit de pràctica: 2 punts (necessari superar 50%).

Resolució de casos pràctics (necessari superar el 50%): 2,5 punts

o Participació en joc de rols en pràctiques de problemes: 0,5 punts

o Realització del treball de laboratori: 1,5 punts

o Exposició del treball de laboratori: 0,50puntos

Assistència, participació i resum de la Jornada de Contacte amb l'Àmbit professional: 0,5 punts


Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a la convocatòria si ha realitzat els exàmens escrits.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador."