Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

 

Per a la superació de l'assignatura l’alumnat pot acollir-se a una de les següents opcions:

 

1ª OPCIÓ: Activitats pràctiques (fins a un 30% de la nota global) + Avaluació final (fins a un 70% de la nota global). Aquesta és l’opció vàlida per a tot l’alumnat que hagi obtingut una puntuació mínima de 15 punts dels 30 possibles (50%) en les activitats pràctiques. Cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en la qualificació de l’examen final (1ª o 2ª convocatòria ordinària) per a poder sumar-hi la nota obtinguda en les activitats pràctiques.

 

2ª OPCIÓ: Avaluació final ( fins al 100% de la nota global s’obté de la qualificació de l’examen final): A aquesta opció s'hi podrà acollir aquell alumnat que, no havent satisfet el criteri d'avaluació continuada (puntuació activitats pràctiques inferior a 15/30), vulgui optar a l'avaluació final. Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en la qualificació de l’Examen final (1ª o 2ª convocatòria ordinària).

 

Per a considerar que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura ha de presentar-se als Exàmens Finals (1ª o 2ª Convocatòria Ordinària). L'alumnat que no compleixi aquest requisit constarà en les actes com a "no presentat".

 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."