Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1.- Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (ANEAE)

Conceptualització. La integració i inclusió escolar. El procés de valoració psicopedagògica: Fases d'Avaluació. Inicial, formativa i final, l'informe psicopedagògic. Normativa i resposta educativa d'Atenció a les Necessitats Específiques de suport educatiu: Dictamen d'Escolaritat. Tipus d'Avaluació i intervenció en ANEAE.

Tema 2.- Els alumnes amb trastorn específic de l'aprenentatge

Delimitació conceptual i operacional de les dificultats d'aprenentatge. Classificació i característiques. Trastorn específic de l'aprenentatge segons el DSM-V. La coexistència de les dificultats d'aprenentatge amb altres trastorns associats.

Tema 3.- Programes d'intervenció per a la millora de les dificultats específiques d'aprenentatge.

Avaluació i Diagnòstic de la lectura, la comprensió lectora, l'escriptura i les matemàtiques. Perspectives teòriques. Intervenció en les dificultats d'aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora. Intervenció en les dificultats d'aprenentatge de l'escriptura. Intervenció en les dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques.

Tema 4.- Els alumnes amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat

Conceptualització, classificació i característiques. Diagnòstic i avaluació en el TDAH. Comorbilidades. Necessitats educatives i tipus d'intervenció.

Tema 5.- Programes per a la millora de l'autocontrol, la competència social i l'autoestima.

Intervenció farmacològica. Estratègies d'intervenció en l'àrea conductual (tècniques de modificació de conducta i tècniques cognitiu-conductuals). Estratègies per a millorar els dèficit en habilitats socials i el rendiment social. Programes d'habilitats socials en la infància i en l'adolescència. Estratègies per a millorar l'autoestima. Pautes instruccionales.

Tema 6.- Els alumnes amb discapacitat intel·lectual.

Conceptualització. Classificació. Etiologia. Sistemes de suport i característiques. Identificació i Avaluació. Necessitats educatives i intervenció psicoeducativa. Programes de millora de les habilitats cognitives

Tema 7.- Els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.

Conceptualització i característiques. Identificació. Necessitats educatives i intervenció psicoeducativa.

Tema 8.- Els alumnes amb trastorn de l'espectre autista.

Conceptualització i característiques. Necessitats educatives especials i intervenció psicoeducativa.

Tema 9.- Sistemes alternatius i aumentatius de comunicació per als ANEAE

Conceptualització, classificació i característiques. Identificació i avaluació. Intervenció psicoeducativa.

 6.1. Pràctiques externes

Jornades per a la posada en contacte en l'àmbit professional de la psicologia (vegeu l'apartat de Metodologia didàctica).