Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyament teòric: lliçó magistral


Ensenyament pràctic (problemes): resolució d'exercicis i problemes en petit grup/individual

- Pràctica: anàlisi de casos (Dificultats d'aprenentatge,TDAH, ...) Presentació d'un cas i explicació del professorat. Tipus de treball: anàlisi del cas en petit grup/individual


Ensenyament pràctic (laboratori): resolució de problemes en grup xicotet.
- Pràctica: instruments de diagnòstic i avaluació en contextos escolars. Tipus de treball: en grup xicotet.
Pràctica: estudi i aplicació del NAC-informatitzat.
Tipus de treball: en grup.


Seminaris
L'objectiu dels seminaris és la discussió en grup de temes actuals relacionats amb l'avaluació i intervenció psicoeducativa. La discussió es fa a partir de textos, vídeos i protocols d'informes psicoeducatius facilitat pel professorat. La guia el professorat sobre la base de preguntes específiques. Els i les alumnes, prèvia finalització de les sessions de seminaris, han de realitzar un informe final de cada sessió.

Tutories
S'orienta l'estudiantat en l'elaboració de treballs i en la localització i ús de fonts documentals de qualitat científica. Es desenvolupen a l'aula i impliquen treball individual.

Ensenyament pràctic (Pràctica externa)

Les 6 hores destinades a pràctiques externes es realitzaran en la pròpia Universitat, bé dins del departament Psicologia Bàsica, Clínica

i Psicobiologia o del departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Donada la particularitat d'aquestes assignatures, les competències vinculades a aquestes pràctiques se treballaran contant amb la participació de professionals dels corresponents àmbits que exerceixen la seua activitat en entitats
públiques o privades (mitjançant seminaris, tallers, visites, etc.) i amb la realització per part de cada estudiant i estudianta d'un treball o examen acadèmicament dirigit, per al que s'assignarà un professor/a que exercirà la tutoria acadèmica.

Finalment, en la impartició de la docència es realitzaran activitats en castellà, valencià i anglès amb la finalitat d'introduir l'estudiantat en l'ús de les diferents llengües i fomentar el multilingüisme.