Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Identificar les tècniques d’intervenció més adequades en funció de les necessitats i demandes dels destinataris.

Conèixer les tècniques d’intervenció psicològica existents per a la promoció de la salut i la qualitat de vida en els distints contextos clínics.

Conèixer les tècniques d’intervenció més adequades en un context clínic.

Conèixer les distintes tècniques i procediments d’intervenció psicològica en un context clínic.

Conèixer la investigació sobre l’eficàcia de les distintes tècniques d’intervenció psicològica.

Conèixer els avantatges i desavantatges de cada un dels models terapèutics.