SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1020 - Psicometria

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. Introducció a la psicometria: El mesurament en psicologia
TEMA 2. Construcció d'un test. Assignació i interpretació de puntuacions
TEMA 3. Escalament: Thurstone i Likert
TEMA 4. Anàlisi d'ítems
TEMA 5. Fiabilitat
TEMA 6. Validesa
TEMA 7. Teoria de resposta als ítems

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16