SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1019 - Psicologia dels Grups

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció a l'estudi dels grups:

1.1. Introducció: el grup com a fenomen dinàmic

1.2. Definicions de grup. Tipus

1.3. La formació i desenvolupament del grup

       1.3.1. Per què es formen els grups?

       1.3.2. Com es desenvolupen els grups?

        1.3.3. Fi del grup


2. Composició, estructura i cohesió grupal:

2.1. La composició del grup

2.2. L'estructura del grup

2.3. La jerarquia d'estatus en els grups

2.4. Els rols i les normes de grup

2.5. L'estructura comunicativa del grup

2.6. La cohesió grupal


3. El proces de lideratge en els grups:

3.1. Definició de lideratge

3.2. Lideratge i poder

3.3. Les característiques del líder

3.4. Els seguidors

3.5. Interacció líder-seguidors

3.6. El paper de la situació

3.7. Lideratge transaccional i lideratge transformacional


4. Influència social en els grups:

4.1. Definició d'influència grupal

4.2. Influència social i canvi

4.3. Criteris o factors d'influència social

4.4. Conformisme o influència de la majoria

4.5. Innovació o influència de la minoria

4.6. Conformisme i obediència


5. Presa de decisions grupal:

5.1. Definició de presa de decisions

5.2. Perills per a la presa de decisions en grup


6. Relacions intergrupals:

6.1. Definició de relacions intergrupals

6.2. Principals enfocaments: Individualistes i intergrupals

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16