SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I

Tema 1. Psicologia evolutiva: conceptes bàsics

Tema 2. Història de l'estudi del desenvolupament psicològic

Tema 3. La teoria psicoanalítica i el desenvolupament de l'afectivitat

Tema 4. La teoria piagetiana i el desenvolupament de la intel·ligència

BLOC II

Tema 5. L'evolució del desenvolupament psicològic

Tema 6. Les bases sociohistòriques del desenvolupament

Tema 7. Els contextos del desenvolupament psicològic

BLOC III

Tema 8. L'observació com a mètode

Tema 9. El mètode clínic

Tema 10. Dissenys clàssics en psicologia evolutiva

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16