Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1006 - Anglès per a Psicòlegs (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 21
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica escrita en la llengua anglesa

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

E11 – Domini instrumental de la llengua anglesa

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar de forma competent la llengua anglesa amb fins instrumentals

Ser capaç de comprendre adequadament  i produir síntesi de textos acadèmics en la llengua anglesa

Manejar de forma eficaç els elements (morfològics, lèxics, discursius, sintàctics) de la llengua anglesa en el context del camp de la psicologia

Desenvolupar l’aprenentatge de la llengua anglesa de forma autònoma