Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1004 - Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

MÒDUL I. INTRODUCCIÓ

Tema 1. Introducció al sistema nerviós. 

1.1. Introducció: nivells d'organització de la matèria biològica i la rellevància per a l'estudi de la conducta humana.

1.2. Breu història de l'estudi del sistema nerviós. 

1.3. Tècniques en l'estudi del sistema nerviós. 

Tema 2. Les molècules de la vida.

2.1. Aigua.

2.2. Glúcids.

2.3. Lípids.

2.4. Proteïnes.

2.5. Nucleòtids i àcids nucleics.

Tema 3. La cèl·lula: unitat bàsica de la vida.

3.1. Descripció general de la cèl·lula eucariota.

3.2. Orgànuls i funcions cel·lulars.

3.2.1. La membrana cel·lular.

3.2.2. Citosol i citosquelet.

3.2.3. Mitòcondries.

3.2.4. Reticle endoplasmàtic, aparell de Golgi i altres orgànuls citoplasmàtics.

3.2.5. El nucli cel·lular.

3.3. Cicle i reproducció cel·lular (mitosi).


MÒDUL II: GENÈTICA

Tema 4. Genètica I: bases cel·lulars de l'herència.

4.1. Herència mendeliana.

4.2. Variació de la dominància i interaccions gèniques.

4.2.1. Codominància i dominància intermèdia.

4.2.2. Pleitropia i epístasi.

4.3. Teoria cromosòmica de l'herència.

4.3.1. Cromosomes sexuals i meiosi.

4.3.2. Recombinació i lligament.

4.3.3. Tipus d'herència.

4.3.3.1. Transmissió autonòmica.

4.3.3.2. Transmissió lligada al sexe.

Tema 5. Genètica II: bases moleculars de l'herència i la plasticitat.

5.1. El codi genètic.

5.2. Nivells d'organització de l'ADN.

5.2. L'expressió gènica: transcripció i traducció.

5.3. La regulació de l'expressió gènica a curt termini.

5.4.  Epigenètica i altres formes de regulació de l'expressió gènica a llarg termini. Diferenciació cel·lular.

MÒDUL III. DESCRIPCIÓ I FUNCIÓ DE LES CÈL·LULES DEL SISTEMA NERVIÓS 

Tema 6. Les cèl·lules del sistema nerviós. 

6.1. Introducció. 

6.2. Les neurones.

6.2.1. Les neurones: tipus i classificació. 

6.2.2. El concepte de neurona generalitzada. 

6.3. Les cèl·lules glials.

6.3.1. Astroglia.

6.3.2. Oligodendroglia. 

6.3.3. Microglia.

Tema 7. Comunicació intraneuronal. 

7.1. Propietats passives de la membrana neuronal.

7.2. Canales iònics i potencials de membrana.

7.3. El potencial d'acció.

MÒDUL IV. SISTEMES DE COMUNICACIÓ QUÍMICA 

Tema 8. Comunicació entre neurones: 

8.1. Sistemes de comunicació elèctrica utilitzats per les neurones.

8.2. Sistemes de comunicació química utilitzats per les neurones:

8.2.1. Comunicació química no sinàptica.

8.2.2. La sinapsi química.

8.2.2.1. Element presinàptic.

8.2.2.2. L'espai intersinàptic.

8.2.2.3. L'element postsinàptic.

8.3. Integració sinàptica.

8.4. Segons missatgers.

8.5. Canvis nuclears.

Tema 9. Neurotransmissors i neuromoduladors del SNC

9.1. Neurotransmissors de xiocotetes dimensions.

9.1.1. Aminoàcids neurotransmissors. 

9.1.2. L'acetilcolina.

9.1.3. Amines biògenes: catecolamines i serotonina.

9.2. Neuropèptids que actuen com a moduladors de la transmissió sinàptica.

9.3. Altres moduladors de la transmissió sinàptica.

Tema 10. Sistema endocrí.

10.1. Hormones i glàndules endocrines: generalitats.

10.2. Hormones hipotalèmiques i hipofisiàries.

10.2.1. Hormones neurohipofisiàries: regulació i funcions.

10.2.2. Hormones adenohipofisiàries: regulació i funcions.

10.3. Hormones alliberades per hormones adenohipofisiàries.

10.3.1. Hormones tiroïdals.

10.3.2. Hormones corticosuprarrenals.

10.3.3. Hormones gonadals.

10.4. Altres hormones.