Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1004 - Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (Biologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'assignatura s'aprova obtenint una nota igual o superior a 5 punts (d'un total de 10). Aquesta puntuació s'obtindrà sumant els punts obtinguts en els treballs de laboratori/seminari més la nota del/dels exàmens teòrics. Per realitzar aquesta suma serà OBLIGATORI obtenir almenys la meitat de la puntuació màxima en el/els exàmens teòrics (3.75 sobre 7.5 punts / 5 sobre 10 punts).
 
Treballs de laboratori / seminari: 25%
 
Exàmens teòrics: 75%

L'alumnat que es presente a l'examen es considerarà com presentat en la convocatòria corresponent

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."