SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. L'entorn de treball

Introducció bàsica a l'ordinador. Fonaments bàsics dels sistemes operatius.

2. Cerca d'informació en Internet

Navegadors. Correu electrònic. Motors de cerca.

3. Processador de text

Maneig bàsic. Ús de l'ajuda. Edició. Format.

4. Realització de presentacions

Maneig bàsic. Gestió de textos. Inserció de gràfics. Animacions.

5. Informació, comunicació i documentació

Documentació científica. La informació científica i la comunicació científica. Concepte de document.  L'anàlisi documental. Normativa científica.

6. Fonts documentals

Principals fonts d'informació en psicologia. Fonts primàries en psicologia. Fonts secundàries en

psicologia. Metabuscador.

7.Tecnologies i ús de la informació

Concepte de base de dades documental. Bases de dades en psicologia i publicacions electròniques. Revistes i

llibres electrònics. Sistemes de gestió de dades bibliogràfiques.

8. Institucions i sistemes d'informació documental

Centres de documentació en psicologia. Els repositoris. American Psychological Association (APA). Clarivate Analytics. British Library. Altres centres.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16