Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

a) Metodologia didàctica

 

ACTIVITAT FORMATIVA

Hores presencials

Hores

no presencials

Dimensions

del grup

Resultats d'aprenentatge (Numeració segons la taula anterior)

 

1. Classe teòrica

15

---

C

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

2. Classe pràctica (Problemes)

8

---

G

G06 Aprenentatge autònom

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

3. Classe pràctica (Laboratoris)

14

---

G

G06 Aprenentatge autònom

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

4. Seminari - Taller

4

---

G

G06 Aprenentatge autònom

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

5. Tutoria

0

---

 

 

G06 Aprenentatge autònom

 

6. Avaluació

4

---

C

 

Totes les competències

 

7. Treball personal

---

60

---

G06 Aprenentatge autònom

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

8. Estudi per als exàmens

---

45

---

G06 Aprenentatge autònom

G11 Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

G12 Capacitat de gestió de la informació

 

Subtotal hores dedicació de l'estudiantat

A: 45

B: 105

 

Total hores

Crèdits ECTS (A B)/25

150

 

6

 

 

 
 

b) Metodologia d'ensenyament/aprenentatge
 

Les metodologies que emprarem en esta assignatura són les següents: la lliçó magistral en les classes teòriques, mentres que en les classes d'aula, laboratori i seminari es realitzaran exercicis en aules d'informàtica, on es durà a terme l'aprenentatge de programes informàtics i de bases de dades bibliogràfiques de l'àmbit de la psicologia. Les activitats s'efectuaran individualment i en grup. Se seguirà una metodologia activa en totes les classes de l'assignatura: activitats en ordinador, lectures, debats i participació. Abans d'entrar en l'aula, l'alumnat haurà de realitzar tasques de preparació de les classes, per mitjà de la lectura de les guies de pràctiques, realització d'exercicis disponibles en l'aula virtual i busques d'informació en bases de dades bibliogràfiques. També, abans de les classes de seminari seran necessàries lectures prèvies d'un article científic i del material de les guies de pràctiques disponibles en aula virtual.

A més, després de la sessió presencial es duran a terme tasques de reelaboració d'allò que s'ha aprés, per mitjà de tasques d'aplicació per mitjà de la resolució d'exercicis en cuestinarios de l'aula virtual


9. Planificació d'activitats

 

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments teòrics

15

0

Ensenyaments pràctics (Problemes)

8

0

Ensenyaments pràctics (Laboratori)

14

0

Seminaris

4

0

Avaluació

4

0

Treball personal

0

60

Treball de preparació dels exàmens

0

45

 

45

105

Hores totals (núm.  de crèdits * 25)

150