SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1045 - Auditoria Operativa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: Introducció a l'Auditoria Operativa

1.1. Modalitats d'Auditoria

1.2. Conceptualització de l'Auditoria Operativa

1.3. Àmbit d’aplicació de l'Auditoria Operativa

1.4. Corpus normatiu de l'Auditoria Operativa

 

Tema 2: Elements clau en la pràctica de l'Auditoria Operativa

2.1. El cicle de l'Auditoria Operativa

2.2. Elements de l'auditoria: indicadors, mètodes i tècniques

2.3. Anàlisi i interpretació de les dades

2.4. Presentació de resultats

2.5. L'Auditoria Operativa en la pràctica

 

Tema 3: Auditoria Operativa en la gestió de l'empresa

3.1. Govern Corporatiu

3.2. Mecanismes de Control Intern

3.3. Sistemes de gestió de riscos corporatius

 

Tema 4: Auditoria operativa en les àrees funcionals de l'empresa

4.1. Àrea Financera

4.2. Àrea de Compres

4.3. Àrea Logística

4.4. Àrea de Vendes

4.5. Àrea de Producció

4.6. Àrea de Recursos Humans

4.7. Altres àrees funcionals

 

Tema 5: Anàlisi d'un cas pràctic

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16