SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1041 - Comptabilitat Pública

Curs 4 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits
6
Crèdits

FC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

FC1012 - Comptabilitat Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1015 - Macroeconomia

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1017 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1020 - Microeconomia

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1022 - Anglès per a Finances

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits
6
Crèdits

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1027 - Comptabilitat de Gestió

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1028 - Direcció Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

FC1030 - Valoració d'Empreses

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16