SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: Introducció

1.1 Objectius de la Inversió

1.2 Tipus de Risc

1.3 Mercats Organitzats i Mercats OTC (Over the counter)


Bibliografia:

Material Disponible a l'Aula Virtual


TEMA 2: Gestió de Carteres

2.1 Rendibilitat i Risc d'una Cartera

2.2 El Model de Markowitz

2.3 El Model Diagonal de Sharp

2.4 El CAPM (CapitalAsset Pricing Model)


Bibliografia:

Ferrando, M. i uns altres(2005) Cap. 2, 3 4 i 5


TEMA 3: Mercats de Renda Variable

3.1 Característiques Generals

3.2 El SIBE

3.3 Índexs Borsaris

3.4 Operacions Especials (OPA, OPV, operacions a crèdit)


Bibliografia:

Jiménez, J. L. (Coord) (2009) Cap. 12TEMA 4: Mercats de Renda Fixa

4.1 Mercat de Deute Públic: Mercat Primari i Secundari

4.2 Mercats de Renda Fixa Privada


Bibliografia:

Jiménez, J. L. (Coord) (2009) Cap. 11TEMA 5: Mercats de Derivats

5.1 Mercats de Futurs: Definició, Característiques i Aplicacions

5.2 Mercats d'Opcions: Definició, Característiques i Aplicacions


Bibliografia:
 

Hull, J. C. (2009) Cap. 1, 2, 3 y 8

Jiménez,J. L. (Coord) (2009) Cap. 13

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16