SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1028 - Direcció Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Les decisions financeres baix risc.


         1.1. Risc i incertesa.


        1.2. Valoració d'actius i equilibri del mercat.


        1.2. Planificació financera i risc


2. Introducció del risc en les decisions d'inversió


2.1. El comportament de l'inversor davant el risc


2.2. L'ajust de la taxa de descompte. Els equivalents de certesa


2.3. Esperança matemàtica de VAN i TIR


2.4 Variància del VAN


2.5. Comportament estocàstic del VAN


2.6. L'anàlisi de sensibilitat


2.6.1 Anàlisi de sensibilitat per a un projecte individual


2.6.2. Anàlisi de sensibilitat davant d'una ordenació


3. Estructura financera i política de dividends


3.1. Estructura de capital. conceptes bàsics


3..2 Els límits a l'endeutament d'una empresa


3.3. Política de dividends


4. Gestió del risc


4.1.Minimización del risc en carteres de renda variable


4.2 Futurs financers


4.1.1 Valoració per arbitratge


4.1.2 Cobertura amb futurs


4.2. opcions


4.2.1 Valoració d'opcions amb arbres binomials


4.2.2 Estratègies amb opcions

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16