Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per aprovar l'assignatura cal obtenir globalment com a mínim un 5 (sobre 10).

B) Perquè corri convocatòria s'han d'haver presentat a l'examen escrit final.

C) Les proves d'avaluació continua (tasques/pràctiques i presentació oral d'un escenari) no son recuperables en segona convocatòria.