SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1010 - Introducció als Sistemes d'Informació de l'Empresa

Curs 1 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Alba Puig Denia

Castellà: TEORIA 1

Tutories
PROBLEMES

María Teresa Muñoz Doménech

Castellà: PROBLEMES 3

Tutories

Beatriz Forés Julián

Castellà: PROBLEMES 4

Tutories

Alba Puig Denia

Valencià: PROBLEMES 1,2

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: PROBLEMES 3,4

Tutories
LABORATORI

Beatriz Forés Julián

Castellà: LABORATORI 4

Tutories

María Teresa Muñoz Doménech

Castellà: LABORATORI 3

Tutories

Alba Puig Denia

Valencià: LABORATORI 2,1

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: LABORATORI 3,4

Tutories
TUTORIES

Alba Puig Denia

Valencià: TUTORIES 1

Tutories
AVALUACIÓ

Alba Puig Denia

Castellà: AVALUACIÓ 1

Tutories
Grup B
TEORIA

Rafael Lapiedra Alcamí

Castellà: TEORIA 2

Tutories
PROBLEMES

Alba Puig Denia

Castellà: PROBLEMES 7,8

Valencià: PROBLEMES 5,6

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: PROBLEMES 8,7

Tutories

Georgiana Alexandra Badoiu

Castellà: PROBLEMES 6,5

Tutories
LABORATORI

Alba Puig Denia

Castellà: LABORATORI 7,8

Valencià: LABORATORI 5,6

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: LABORATORI 8,7

Tutories

Georgiana Alexandra Badoiu

Castellà: LABORATORI 5,6

Tutories
TUTORIES

Rafael Lapiedra Alcamí

Castellà: TUTORIES 2

Tutories
AVALUACIÓ

Rafael Lapiedra Alcamí

Castellà: AVALUACIÓ 2

Tutories
Grup C
TEORIA

Juan Darocha Huerta

Castellà: TEORIA 3

Tutories
PROBLEMES

Beatriz Forés Julián

Castellà: PROBLEMES 11,12

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: PROBLEMES 10,9

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: PROBLEMES 11,12

Tutories
LABORATORI

Beatriz Forés Julián

Castellà: LABORATORI 11,12

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: LABORATORI 10,9

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: LABORATORI 12,11

Tutories
TUTORIES

Juan Darocha Huerta

Castellà: TUTORIES 3

Tutories
AVALUACIÓ

Juan Darocha Huerta

Castellà: AVALUACIÓ 3

Tutories
Grup D
TEORIA

Sergio Ferrer Gilabert

Castellà: TEORIA 4

Tutories
PROBLEMES

Sergio Ferrer Gilabert

Castellà: PROBLEMES 14,13

Tutories
LABORATORI

Sergio Ferrer Gilabert

Castellà: LABORATORI 13,14

Tutories
TUTORIES

Luis Martínez Cháfer

Castellà: TUTORIES 4

Tutories
AVALUACIÓ

Luis Martínez Cháfer

Castellà: AVALUACIÓ 4

Tutories
Grup E
TEORIA

Luis Martínez Cháfer

Castellà: TEORIA 5

Tutories
PROBLEMES

Sergio Ferrer Gilabert

Castellà: PROBLEMES 16

Tutories

Luis Martínez Cháfer

Castellà: PROBLEMES 15

Tutories
LABORATORI

Sergio Ferrer Gilabert

Castellà: LABORATORI 16

Tutories

Luis Martínez Cháfer

Castellà: LABORATORI 15

Tutories
TUTORIES

Beatriz Forés Julián

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: TUTORIES 5

Tutories
AVALUACIÓ

Beatriz Forés Julián

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: AVALUACIÓ 5

Tutories
Grup F
PROBLEMES

María Teresa Muñoz Doménech

Castellà: PROBLEMES 18,17

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: PROBLEMES 17,18

Tutories
LABORATORI

María Teresa Muñoz Doménech

Castellà: LABORATORI 17

Tutories

Francisco Ochando Porcar

Castellà: LABORATORI 17

Tutories
Grup I
TEORIA

Rafael Lapiedra Alcamí

Anglès: TEORIA 7

Tutories
PROBLEMES

Luis Martínez Cháfer

Anglès: PROBLEMES 19

Tutories
LABORATORI

Luis Martínez Cháfer

Anglès: LABORATORI 18

Tutories
TUTORIES

Rafael Lapiedra Alcamí

Anglès: TUTORIES 7

Tutories
AVALUACIÓ

Rafael Lapiedra Alcamí

Anglès: AVALUACIÓ 7

Tutories

Tutories