SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Metodologia

Metodologia didàctica

Les metodologies docents a emprar en l'assignatura consistiràn en classes teòriques, classes pràctiques (anàlisi de casos i d'informació empresarial) i tutories.

Els principals conceptes de l'assignatura seran desenvolupats pel professorat de l'assignatura en sessions presencials amb tot el grup, mitjançant classe magistral.

En les sessions pràctiques, que es desenvoluparan en grups reduïts, s'analitzaran casos i informació empresarial, amb la finalitat que l'estudiantat siga capaç d'aprendre l'aplicació dels conceptes teòrics, així com les relacions existents entre ells. La realització d'activitats pràctiques requerirà el treball en equip de l'estudiantat, planificant i organitzant el seu treball, la qual cosa requerirà treball no presencial.

Les tutories permetran abordar la resolució de dubtes, individuals o d'equip.

La pàgina web i l'Aula Virtual de l'assignatura seran canals de comunicació de les activitats a realitzar en l'assignatura.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16