Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1019 - Mètodes Quantitatius

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi  i predicció de models econòmics

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer i usar les principals fonts estadístiques.

Conèixer els fonaments estadístics de l’anàlisi economètrica.

Conèixer els conceptes bàsics de l’anàlisi economètrica.

Aplicar els mètodes usant programes informàtics especialitzats.