Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. La revolució industrial i l'extensió d'aquesta a Europa

 

1.1. La revolució industrial

1.2. Característiques de la revolució industrial en Gran Bretanya

1.3. La difusió de la industrialització a Europa continental

 

2. El declivi anglès i la competència dels Estats Units i Japó 

 

2.1. La pèrdua de l'hegemonia britànica

2.2. L'ascens dels Estats Units

2.3. L’arrencada del Japó

 

3. Canvis tècnics i socioeconòmics en la segona revolució industrial 

 

3.1. Canvis tècnics i organitzatius en els processos d'industrialització

3.2. La gran empresa

3.3. La transició demogràfica

 

4. La integració de l'economia internacional entre els segles XIX i XX 

 

4.1. Mobilitat de béns i factors

4.2. Els efectes de l'imperialisme

4.3. El sistema internacional de pagaments: el patró or

 

5. La primera postguerra mundial i les dificultats dels anys vint 

 

5.1. Les conseqüències econòmiques de la primera guerra mundial

5.2. Desequilibris econòmics en els anys vint.

5.3. L'economia soviètica

 

6. La Gran Depressió i la recuperació 

 

6.1. La crisi de 1929 i les seues interpretacions

6.2. Les respostes en les democràcies occidentals

6.3. Les respostes en els països feixistes

 

7. La segona postguerra mundial, l'expansió i la crisi 

 

7.1. La recuperació de l'economia europea després de la segona guerra mundial

7.2. L'època del creixement

7.3. La crisi econòmica, la tercera revolució industrial i la globalització