Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0940 - Modelització en Bioquímica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

a) La puntuació mínima necessària per a aprovar l'assignatura és de 50% en cada un dels següents apartats:

Examen escrit: 80% de la nota final.

Seminaris: 10% de la nota final.

Laboratori: 10% de la nota final.

b) Aquell / la estudiant que no es presenti a l'examen escrit es considerarà "no presentat".

c) En la segona convocatòria es mantindrà la nota dels seminaris i de laboratori. En cas que el / la estudiant volgués superar la nota d'aquesta part, tindrà opció a un examen pràctic.