Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

85%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Participació en seminaris i tutories

5%

Criteris de superació

Proves escrites individuals (teoria, qüestions i problemes):45% de la nota final.

Examen final individual (teoria, qüestions i problemes): 50% de la nota final.

Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a una convocatòria quan s'hagi presentat al exàmen final.
La nota mínima per a la superació de l'assignatura és del 50% del global.

Proves escrites individuals (teoria, qüestions i problemes):45% de la nota final.

Examen final individual (teoria, qüestions i problemes): 50% de la nota final.

Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a una convocatòria quan s'hagi presentat al exàmen final.
La nota mínima per a la superació de l'assignatura és del 50% del global

Aquells estudiants que no hagen superat les proves escrites individuals, podran recuperar-les a l’examen final individual (amb la qual cosa el pes d’aquesta prova serà el 50% més la part alíquota de les proves no superades).

A la convocatòria extraordinària es podrà recuperar sols la teoria (si s’ha superat la part de problemes), sols els problemes (si s’ha superat la part de teoria) o la totalitat de l’assignatura si no s’ha superat cap de les dues parts