Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Lliçó 1. - Introducció a la Química Analítica

Concepte i objectius de la Química Analítica. Divisió de la Química Analítica. Anàlisi qualitativa i quantitativa. Àrees de major aplicació de la Química Analítica. Bibliografia bàsica.Lliçó 2. Equilibri àcid-base

Càlcul de concentracions en l'equilibri. Diagrames log c-pH (seminari). Sistemes àcid-base monopròtids. Sistemes poliprótidos. Espècies amfòteres. Mescles àcid-base d'un mateix sistema. Sistemes multicomponents: interacció entre àcids, entre bases i entre àcids i bases. Dissolucions reguladores.Lliçó 3. Equilibri de formació de complexos

Constants de formació. Càlcul de concentracions en l'equilibri. Diagrames logarítmics de concentració (seminari). Interacció entre els equilibris de formació de complexos i àcid-base. Constants condicionals. Coeficients de reaccions paràsites.Lliçó 4. Equilibri de precipitació

Producte de solubilitat condicional. Solubilitat condicional. Interacció entre els equilibris de precipitació, formació de complexos i àcid-base.Lliçó 5. Equilibri d'oxidació-reducció

Constant d'equilibri i potencial d'equilibri. Dismutación. Interacció entre els equilibris redox, àcid-base, formació de complexos i precipitació. Factors que afecten la dismutació i estabilització.


Lliçó 6. Introducció a l'anàlisi volumètric

Fonament de l'anàlisi volumètric. Requisits d'una reacció volumètrica. Classificació dels mètodes volumètrics. Dissolucions patró: patrons primaris. Corbes de valoració. Punt d'equivalència i punt final. Detecció del punt final. Error de valoració.Lliçó 7. Volumetries àcid-base

Fonament. Corbes de valoració d'àcids i bases fortes. Corbes de valoració d'àcids i bases febles. Corbes de valoració d'àcids i bases de sistemes poliprótidos. Corbes de valoració de barreges d'àcids i de barreges de bases. Càlcul d'errors de valoració. Aplicacions analítiques de les volumetries àcid-base: determinació de l'acidesa d'un vinagre; determinació de carbonats, bicarbonats i mescles; alcalinitat de les aigües; determinació de nitrogen pel mètode Kjeldahl

 

Lliçó 8. Volumetries de formació de complexos

Característiques generals de les volumetries de formació de complexos. Valoracions amb lligands monodentats: valoració de cianur amb plata. Valoracions amb lligands polidentats: valoracions amb EDTA. Detecció del punt final: indicadors metal · locròmics. Càlcul d'errors de valoració. Aplicacions analítiques de les volumetries de formació de complexos: determinació de la duresa de l'aigua.Lliçó 9. Volumetries de precipitació

Fonaments i limitacions de les valoracions de precipitació. Valoracions amb plata. Corbes de valoració de mescles. Detecció del punt final i error de valoració: mètode de Mohr; mètode de Volhard; indicadors d'adsorció (mètode de Fajans); indicació potenciomètrica. Preparació i normalització de les dissolucions.Lliçó 10. volumetries redox

Fonaments i requisits de les valoracions redox. Corbes de valoració. Potencial en el punt d'equivalència. Detecció del punt final: detecció potenciomètrica; indicadors redox. Càlcul d'errors de valoració. Valoracions amb permanganat potàssic. Valoracions amb dicromat potásico.Valoraciones en les quals intervé el iode.Laboratori d'anàlisi d'espècies químiques. anàlisi qualitativaSeminari. Anàlisi qualitativa. Marxa sistemàtica del carbonat simplificada.


4 Sessions de 3 hores (12 hores):

Sessió 1. Separació i identificació dels cations del grup 1, 2 i 3. Cr (VI), K +, Ag +, Hg22 + i Pb2 +.

Sessió 2. Separació i identificació dels cations del grup 4, 5 i 6. Ca2 +, Pb2 +, Ba2 +, Fe3 +, Cr3 +, Al3 +, Cu2 +, Co2 +, Ni2 +, Hg2 +, Ca2 + i Mg2 +.

Sessió 3. Separació i identificació dels cations de tots els grups

Sessió 4. Avaluació, per parelles d'alumnes, mitjançant la identificació de cations en una mostra problema