Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 83
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Descriure i saber aplicar els principis i procediments emprats en l'anàlisi química, per a la determinació, identificació i caracterització de compostos químics.

Maneig d'instrumentació química estàndard com la que s'utilitza per a investigacions estructurals i separacions.

Raonament crític.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a planificar, aplicar i gestionar la metodologia analítica més adequada per a abordar problemes d’índole mediambiental, sanitari, industrial, alimentari o de qualsevol índole relacionada amb substàncies químiques.

Disposar dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per a abordar la gestió de residus químics i de seguretat en el laboratori.

Conèixer i saber aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisi de substàncies químiques.

Adquisició dels coneixements bàsics sobre la identificació d’espècies químiques, necessaris per a l’anàlisi qualitativa.