Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

80%

Participació en seminaris i tutories

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

Presentacións orals, resolució d'exercicis i problemes i participació en tutories (20%); examen final (80%).

Els i les alumnes  han de tenir una nota de l'examen final ≥ 4/10

La nota final de l'assignatura (tenint en compte la resta d'activitats) ha de ser ≥ 5/10.

Es considera que un alumne o alumna s'ha presentat a una convocatòria si ha fet  l'examen.