Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

Capacitat de gestió de la informació.

Comprensió dels aspectes qualitatius i quantitatius dels problemes químics.

Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant serà competent en la representació gràfica, ordenació i presentació de resultats. Per tant, adquirirà la destresa necessària per a realitzar de manera correcta aquesta part essencial d’una memòria o informe tècnic.

L’estudiant serà competent en la cerca bibliogràfica i, en general, d’informació en les bases de dades usuals (Web of Science, Current Contents, Scopus, Google Scholar, Analitical Abstract, etc.).

L’estudiant serà capaç d’usar fulls de càlcul i programari de càlcul simbòlic per a resoldre amb destresa problemes en la resolució del qual es necessite maneig algebraic i/o computacional complex.

L’estudiant revisitarà conceptes bàsics ja coneguts en situacions de computació complexa, la qual cosa li permetrà aprofundir en el seu coneixement. Per tant, aprendrà a usar l’eina computacional com a tècnica complementària d’estudi.